Levering & retour

Leveringsinformatie en retourneren. Vind hier alle informatie die jij nodig hebt omtrent de levering van de koffie en het herroepingsrecht.

HERROEPINGSRECHT

 • Bij de aankoop van producten heeft de Besteller de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelde producten door of namens de Besteller.
 • Bij het gebruik maken van het herroepingsrecht zal de Besteller zorgvuldig om gaan met het product en de verpakking van de koffie gesloten houden. Daarna zal de Besteller de zak koffie in originele staat en verpakking onverwijld aan Blue Mountain retourneren, daarmee handelend conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van Blue Mountain.
 • Gezien de garantie van versheid van de producten van Blue Mountain én de kwaliteit en smaken die nauw samenhangen met de versheid van deze producten, te rekenen vanaf de datum waarop de koffie wordt gebrand, kan de Besteller geen gebruik maken van het herroepingsrecht, indien de Blue Mountain koffieproducten niet binnen 10 dagen na dato van het branden van de koffie geretourneerd zijn aan het adres van Blue Mountain.;
 • Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Maagdenburgstraat 20a, 7421 ZC, Deventer.
 • De koffie al geopend en is het toch niet helemaal wat u had verwacht? Misschien maakt u een vriend/vriendin of de buren ontzettend blij met de overgebleven koffie!

LEVERING

 • Blue Mountain levert overal in Nederland, tenzij dit onmogelijk wordt geacht door de derde partij waar Blue Mountain mee samenwerkt.
 • De plaats van levering is het adres dat de Besteller aan het bedrijf heeft opgegeven.
 • Bezorging is alleen mogelijk op dagen waarop de derde partij waar Blue Mountain gebruik van maakt, aangeeft te kunnen bezorgen.
 • Blue Mountain bezorgt op het adres dat de Besteller aangeeft in zijn/haar klantaccount op onze website. Als de Besteller het leveradres wil wijzigen en dit verzoek een levering kruist die al gereed staat, dan zal deze wijziging uiterlijk voor de eerstvolgende levering verwerkt zijn.
 • Als het niet mogelijk is om de producten persoonlijk over te dragen, kan aan de overeenkomst tussen Blue Mountain en Besteller voldaan worden door de producten aan te bieden bij de buren van het door Besteller aangegeven leveradres, of door de producten af te geven bij het bij het leveradres dichtstbijzijnde afhaalpunt.
 • Als de producten op het moment van persoonlijke overdracht nog niet zijn betaald heeft Blue Mountain eigendomsvoorbehoud op de producten totdat het koopbedrag volledig betaald is.
 • Blue Mountain zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken en uitvoeren van productorders en bij de beoordeling van aanvragen tot het verlenen van diensten.
 • Blue Mountain zal geaccepteerde orders met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Besteller hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Besteller heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • In geval van afwijzing krachtens het vorige lid zal Blue Mountain de door de Besteller gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na afwijzing, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal Blue Mountain zich inspannen om een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden. Voorafgaand aan de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Blue Mountain.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijft het risico van verlies en/of beschadiging van producten bij Blue Mountain tot het moment van aflevering aan de Besteller.